רוצה לקבל עדכונים למייל?

נשמח לשלוח לך באופן אישי סיכום שבועי מצוות האתר:

גבורה להיות במיעוט

פרשת לך לך 2015

בשבוע שבו מדברים כל כך הרבה על היורדים החדשים מהארץ, פרשת השבוע מדברת על העולה החדש הראשון. "לך לך", נאמר לאברהם אבינו, "מארצך וממולדתך ומבית אביך". אברהם אבינו שומע את הציווי ללכת לארץ ישראל, ויוצא לדרך. כשהוא מגיע, הוא הולך לאורכה ולרוחבה, ושומע את המילים המפורסמות "קום התהלך בארץ". השבוע מופיע לראשונה בתורה הקשר המיוחד בין עם ישראל לארץ ישראל, לטוב ולרע. ואגב, כבר השבוע מתואר גם כיצד אברהם יורד למצרים בגלל הרעב הכבד.
אבל פרשת השבוע היא לא רק ציונית. מנהיגים ציוניים בכל הדורות נהנו להזכיר את אברהם שהולך לארץ ישראל, אך המסר של אברהם אבינו הוא גם אוניברסלי. לפני 200 שנה, בגרמניה, כתב הרב שמשון רפאל הירש שיש לקרוא את הפרשה לא רק כציווי ללכת ארצה, אלא גם כציווי לחשוב תמיד מחוץ לקופסה, לאתגר את עצמך:

"איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט? המחאה החריפה ביותר כלפי רוח התקופה, כלפי ערכי התאווה והכוח ששלטו בעולם, הייתה האמירה הזו לאברהם: 'לך לך'. לך עם האמת הפנימית שלך מול האנושות כולה".

(מתוך הטור השבועי)

האתר עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך חווייה טובה יותר.