מה נשאר?

המילה כן שמורכבת מ39 פעמים המילה לא

כן או לא