רוצה לקבל עדכונים למייל?

נשמח לשלוח לך באופן אישי סיכום שבועי מצוות האתר:

פשוט, להמשיך - השיעור השבועי - פרשת שמיני תשע"ו

אחרי פתיחה חגיגית ומלאת טקס, המתארת את חנוכת המשכן, עוברת פרשת שמיני מיד אל אסון מותם של בני אהרן הכהן, נדב ואביהוא, באותו הטקס ממש. מה היה חטאם? הקריבו אש זרה, מספרת לנו התורה. והמפרשים מעלים לפחות עשרה חטאים אפשריים, שכל אחד מהם מספק לנו מחשבה מחדש על הדרך שבה אנחנו חיים, ובעיקר על ההבנה שגם כאשר אנחנו בוחרים בדרך הטוב – האפשרות לטעות לא נמחקת מהתפריט.

מה אפשר ללמוד מהפרשה על רווקות? מה אפשר ללמוד על זוגיות? על הפגנת רגשות? מה הקשר ל"Lucy in the Sky with Diamonds" של הביטלס ואיך אפשר ללמוד מכל זה גם על דרכי הסיקור בתקשורת של משפחות שכולות?

דף המקורות לשיעור:

1 | הרב שמשון רפאל הירש

"הננו מבינים את מות בני אהרון. מותם בשעת חנוכה ראשונה של המקדש היא אזהרה לכל הכהנים שלעתיד, שהמקדש איננואלא מקדש לתורה. פעילות כהני ישראל תתבטא לא בהמצאת חידושים בתחום העבודה, אלא במתן תוקף למצוות. לא בדרכי פולחן חדישים לפי האופנה כי אם בהגשמת רצון הבורא".

2 | הרב קוק | "אורות הקודש"

"כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיותובמדידת המידות הטובותהמשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהוא… רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעז ובגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחייםהרוחניים והגשמייםלהחיש ישועה, ולהיעשות בסיס לצמח ה', עריכת נר לבן ישי משיח ה', רוח אפינו,אשר בוא יבואו אלינו שניהם יחד, אליהו הנביא עם משיח בן דוד".

3 | הרב שמשון רפאל הירש

"לא התחום האפל של התרגשות הנפש והדמיון, אלא דעה צלולה ושכל חריף ומפוכח, הם הנדרשים לכל מעשי מצוות ה'. בני אהרון מתו מתוך שהלכו שבי אחר התרגשות ליבם, ומכאן הלקח לכל כהני העתיד ולכל מורי ההוראה בישראל: אל ילמדו את מה שלבם אומר להם, ואל יהיו בעלי דמיון טועה ומתעה".

4 | הרב ד"ר יונתן זקס

"חברה שאיבדה את מושג ההקרבה, במוקדם או במאוחר מוסד הנישואים יקרטע אצלה, הילודה תתמעט בקרבה, ואוכלוסייתה תזדקן ותמות לאיטה. חז"ל אמרו כי אדם המגרש את אשתו 'מזבח מוריד עליו דמעות'. מה הקשר בין מזבח לנישואים? שניהם – עניינם קורבנות. הנישואים כושלים כאשר בני הזוג אינם מוכנים להקריב זה למען זה. קורבן משמעותו אהבה. מתנת אהבה".

5 |  רשב"ם

"מיד כששמע אהרון היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על בניו, ויאמר משה אל אהרון: אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה, כי הדבר הזה אשר אני אומר לך 'הוא אשר דיבר ה' בקרובי אקדש'. 'וידום אהרון' – מאבלותו, ולא בכה ולא התאבל".

6 | הרב ירוחם ליבוביץ' ממיר | "דעת תורה"

"התורה אינה כשאר החוכמות. בכל החוכמות הולכים מכיתה אחת אל השנייה, אחר כך אל השלישית וכו' ושלמות החכמה משיגים בכיתה העליונה. לא כן הוא בתורה הקדושה. מקודם הלוא נמצא האדם בכיתה הראשונה בדרגה שהכול הוא פשוט, אחר כך הוא נכנס לכיתה השנייה, ונכנס הוא לחכמת התורה, לדרגה העליונה, אבל התכלית אינה להישאר בכיתה זו העליונה אלא לחזור לראשונה, ולהיות שוב פשוט, ופשוט בתכלית. ואם אדם המגיע לכיתה העליונה יעמוד שמה – כל עבודתו לא שווה כלום".

האתר עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך חווייה טובה יותר.