רוצה לקבל עדכונים למייל?

נשמח לשלוח לך באופן אישי סיכום שבועי מצוות האתר:

תופעה ייחודית בחיי עמנו

הרב ד"ר נורמן לאם, שהיה נשיא ה"ישיבה יוניברסיטי", נפטר אמש בגיל 92, חודש אחרי שאיבד את אישתו מנגיף הקורונה. הנה פסקה אחת מתוך כתביו הרבים:

"תופעה ייחודית בחיי עמנו - תלמוד תורה שמה. תכונה לאומית שהייתה לנו לטבע-סגולה, שקבע אופייה של אומתנו וחד-פעמיותה בכל הדורות.

אין לך בכל הדתות ונימוסי העולם דת שתרבות הלמידה, ההגייה והשינון, העיון והמאמץ האינטלקטואלי, תהא נחשבת בה כל כך - כפי שהדבר קם ונתעצם ביהדות. בתורה עצמה נצטווינו כבר 'ושיננתם לבניך ודברת בם'. ליהושע נאמר 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה'. הלימוד כשעשוע רוחני והתורה כתנחומי הנפש הם מן הערכים הקיומיים של ספר תהילים. לא לחוגים מצומצמים, לא למעמדות מסויימים בלבד ניתנה התורה, לא לחכמי דת, רבנים או בני עלייה מורמים מעם, כי אם - מורשה קהילת יעקב".

הרב לאם כתב הדברים האלה בפתיחת מחקרו על הרב חיים מוולוז'ין. יפים הדברים לתאר גם אותו, שהמשיך ללמוד וללמד תורה בשנות האלפיים, לא בוולוז'ין - אלא באמצע מנהטן.

לזכרו.

האתר עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך חווייה טובה יותר.